*

Kerken mogen juist nu wel wat bescheidener en aarzelender zijn

Deze coronatijd lijkt voor veel kerken een ‘juist nu’ tijd te moeten zijn: ‘Juist nu moeten we er als kerk voor kwetsbare mensen zijn’, ‘juist nu moeten we onze boodschap van hoop laten klinken’. Maar het mag wel wat bescheidener en aarzelender. Dat schrijft Jos de Kock, hoogleraar Praktische Theologie aan en rector van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.