*

Essay: Waarom je met God moet strijden als een leeuw

In deze tijden van corona grijpen her en der mensen weer naar het boek Job; zowel kerkelijke als niet-kerkelijke mensen. Nu is het twijfelachtig of wij ons lijden aan dat van Job gelijk kunnen stellen. Het boek Job gaat immers niet zomaar over het menselijk lijden in het algemeen, maar over de lijdende rechtvaardige. Bovendien is Jobs lijden zo onmetelijk, dat de traditie het vergeleken heeft met Christus’ lijden, meer nog dan met ons lijden. En tóch: als wij ergens een antwoord kunnen vinden op ons lijden, dan is het hier.