Wacht met het vieren van het avondmaal. Aanvaard de leegte en het gemis | Nederlands Dagblad

Wacht met het vieren van het avondmaal. Aanvaard de leegte en het gemis

Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft handreikingen gegeven voor een ‘virtuele’ sacramentsbediening. Maar er is meer voor te zeggen om te wachten, schrijven de hoogleraren Arnold Huijgen en Edward van ‘t Slot.