Cultuur heeft Pasen nodig | Nederlands Dagblad

Cultuur heeft Pasen nodig

Veel Nederlanders hebben hun christelijke wortels verloren. Dat maakt het leven vaak geestelijk schraal. De grote culturele omslag in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft daar alles mee te maken. Hogere scholing en meer welvaart hebben een rol gespeeld bij de snelle ontkerkelijking.