*

Vertrouw het probleemgezin

De experimenten die in een aantal gemeenten zijn gestart, waarbij uitkeringsgerechtigden minder gestuurd worden door regels, maar juist meer vertrouwen krijgen, zijn hoopgevend. En u kunt dat vertrouwen geven. Dit is het slot van een serie over werken en leven met geldzorgen.

advertentie