Luister naar

Pioniers weten Rotterdam te binden

Opinie
In een rapport van de Protestantse Kerk in Nederland dat vrijdag werd gepresenteerd staat dat nieuwe vormen van kerk-zijn er uitstekend in slagen mensen te trekken die niet naar een traditionele kerk gaan, maar dat het lastig is met hen een hechte gemeenschap te vormen. In Noorderlicht-Rotterdam valt dat gelukkig meestal mee.
vrijdag 13 maart 2020 om 21:00
Pioniersgemeente Noorderlicht-Rotterdam groeide in acht jaar tot 550 leden. 80 procent is onder de 35 jaar . De instroom uit andere kerken uit Rotterdam is verrassend klein (10 procent). Foto: de zondagse dienst in de Prinsekerk.
Pioniersgemeente Noorderlicht-Rotterdam groeide in acht jaar tot 550 leden. 80 procent is onder de 35 jaar . De instroom uit andere kerken uit Rotterdam is verrassend klein (10 procent). Foto: de zondagse dienst in de Prinsekerk. beeld Sjaak Boot photography

Noorderlicht Rotterdam is niet alleen in ledenaantal flink gegroeid (van 0 tot 550 in 8 jaar; het aantal kerkgangers per zondag ligt nog wat hoger), ook het aantal locaties is gegroeid naar drie, verspreid over de stad. Dat is wellicht tegengesteld aan het landelijk beeld. Dat geldt ook voor de gemiddelde leeftijd – 80% is onder de 35 jaar oud. De instroom uit andere kerken uit Rotterdam is verrassend klein (10%).

Het zijn vooral veel studenten, nieuwe mensen in de stad, herintreders en nieuwkomers.
Doet iedereen mee? Dat verschilt van persoon tot persoon. Maar verrassend vaak zijn mensen bereid om mee te doen en bij te dragen.

We proberen mensen zo snel mogelijk te betrekken bij iets dat aansluit bij wat ze in het dagelijks leven al met liefde en plezier doet: een vakgebied, een persoonlijk missie of een bepaald talent. 'Geven' is in dat opzicht minder een vraag, maar een logisch gevolg van je verbonden voelen. Daarbij helpt het om de organisatie informeel in te steken en de organisatie plat te houden. Met humor, want ook dat verbindt.

Doorgaans voelt het alsof we de wind van de Geest mee hebben.

financieel

Ter geruststelling van kerkelijke beleidsmakers: veel mensen dragen ook financieel bij. In 2019 kwam er zelfs flink meer binnen dan we begroot hadden. Natuurlijk helpt het dat we gegroeid zijn en dat vele leden een goede baan hebben. We zijn dankbaar dat mensen het blijkbaar voor hun kerk over hebben. Natuurlijk, ook binnen onze pioniersgemeente zijn binding en aanwezigheid een uitdaging. De moderne stedeling heeft het druk, werkt doorgaans en heeft soms ook nog een gezin, sportclub of social-media-profiel te onderhouden. Trouw en commitment zijn niet altijd een van de kernkwaliteiten. Wel is bij onze leden en belangstellenden behoefte aan momenten van bezinning, rust en ontmoeting (zowel met God als elkaar). Men zoekt naar hoe je het geloof handen en voeten kunt geven. Vandaar ons motto ‘geloven anno nu’.

weinig experimenteels

In ons kerk-zijn is de zondagse dienst een centraal moment - met een relaxed aanvangstijdstip, eigentijdse muziek, een informele sfeer, een heldere preek, maar verder weinig experimenteels. Daarnaast organiseren we veel andere 'decentrale' momenten. Bijvoorbeeld de Alpha-cursus of ouderwetse kring, georganiseerd aan de hand van een bijbelgedeelte of een inhoudelijk thema. Of het meer nieuwerwetse 'Noorderlicht Neighbours' waar de focus ligt op het sociale aspect. Ook zijn er kleinschalige ontmoetingen voor gebed (+ koffie) en is er inzet voor kwetsbare wijkbewoners. Op al die momenten ontstaat er verbinding – met elkaar en hopelijk ook meer en meer met God. Vanuit de ene pioniersgemeente zijn ook andere pioniersplekken ontstaan. Het heeft iets weg van een startup. Je sluit aan bij de belevingswereld van mensen die je wilt vinden, betrekken en binden, zonder hierbij anderen uit te sluiten. Je experimenteert met locaties en activiteiten, en vanaf het begin betrek je gemeenteleden. Zo voelen zij zich nauw betrokken bij het belang van het slagen van de activiteiten. Vervolgens continue verbeteren. We blijven trouw aan ons eigen verhaal – het goede nieuws van Jezus Christus – dat we in nieuwe taal en vormen communiceren.
Het is geen ronkend succesverhaal, al lijkt dit misschien zo. In het Koninkrijk van God is het altijd een kwestie van vallen en opstaan. Hier ook. Soms lopen we achter de feiten aan, verliezen mensen soms hun geloof of valt ergens de opkomst tegen. Maar doorgaans voelt het alsof we de wind van de Geest mee hebben.

sociale druk

Misschien nog dit. De moderne stadse kerkganger gaat niet of nauwelijks naar de kerk vanuit sociale druk of verplichting vanuit de familie. Zijn motivatie is intrinsiek. Dat brengt veel enthousiasme en energie mee. Deze bevlogenheid zien we ook bij de vele zij-instromers die we verwelkomen. Zij hebben – los van de kerk – soms helemaal geen christenen in hun netwerk en maar zijn wel aan de kerk gaan hechten voor input en inspiratie. En doen daarom vaak enthousiast mee.

Al met al is Noorderlicht een mix van mensen. Toegewijde en consumerende mensen, actieve leden en leden die af en toe op de achterbank inschuiven, nieuwkomers, en mensen die al vanaf hun jeugd gelovig zijn. En ook een mix van ‘heiligen en twijfelaars’, zoals een veelgezongen lied bij Noorderlicht dat benoemt. Met die mooie mix van mensen gaan we verder. Vrolijk verder. In de hoop dat er nog veel pioniersgemeenten zullen ontstaan. En veel mensen in deze samenleving hun hart zullen ophalen aan God, geloof en kerk.

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Doop met water uit waterkanon een politiek statement? Avondmaal vieren met supermarktwijn is dat ook

Zijn de doop en het avondmaal niet-politieke rituelen? Zeker niet, schrijft theoloog Peter-Ben Smit. Christus zet de maatschappelijke orde op z’n kop. ‘Een beetje water uit een waterkanon kan daar ook nog wel bij.’

Afbeelding

Uit woede of ongeluk breken met God? 'Ik had juist de neiging om wel op zoek te gaan naar houvast'

De maand mei was een tranendal voor schrijver en muzikant Aafke Romeijn, zelf een ‘godzoeker’. Wat doe je met dit verdriet, deze rouw? Vind je troost in het geloof of betekent het een definitief afscheid?

Afbeelding

Onderschat het nut van de ervaringsdeskundige niet. 'Het begint met: wat is jóuw verhaal'

Dat Rinke Verkerk vragen heeft bij al die zelfbenoemde coaches ontneemt het zicht op het belang van ervaringsdeskundigen, vindt Els Dijkema-van der Linden.

Afbeelding

Spektakel rond een 'vloektablet': bevestigt een oude tekst de 'Bijbelgetrouwe onderbuik'?

Een opgevouwen stukje lood van twee bij twee centimeter veroorzaakt opschudding. Zijn de strepen en butsen erop beschadigingen? Of vormen ze een oude Kanaänitische vloektekst uit de tijd van Jozua?

Afbeelding

Balanceren tussen liefde en waarheid vergt relationele integriteit. Afstand nemen hoort daar niet bij

Wat als liefde voor de ander en de eigen overtuiging van de waarheid op gespannen voet met elkaar komen te staan? Therapeut Philip Troost zag het terug in de discussie over InSalvation en christelijke homo’s.

Afbeelding

Leuk, die akkerranden, keverbanken en wintervoedselveldjes, maar voor de natuur is meer nodig

Het beoogde Landbouwakkoord is te veel gebaseerd op wensdenken. Alleen met doordachte maatregelen kan er sprake zijn van biodiversiteitswinst en een boterham voor boeren, schrijft akkervogelonderzoeker Ben Koks.