*

Je familie zal maar in Idlib wonen

De laatste dagen is er commotie in de media over het enorme bedrag aan dwangsommen dat staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid moet betalen aan asielzoekers. Zover had het natuurlijk nooit mogen komen. De hoogte van het bedrag kan niet aan asielzoekers worden verweten, maar juist aan de staatssecretaris zelf. Als de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, waarvoor zij verantwoordelijk is, zijn werk goed en op tijd doet, hoeven er geen dwangsommen te worden betaald.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie