*

Opvoeding en zelfdoding

In het Nederlands Dagblad van
2 maart 2020 houdt de heer Erik
Dijkstra een pleidooi voor opvoeding zonder een systeem van belonen en straffen, met de nadruk op niet straffen. Rigide toepassing van genoemd systeem zou op lange termijn destructief kunnen werken hetgeen gebleken zou zijn uit de zelfmoord van een van de kinderen van de grondlegger van dat systeem en pogingen daartoe van anderen.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie