*

Essay: De kerk moet z’n plaats weten

Wie kent hem nog? De stadsschrijver, die uit het Nieuwe Testament? Hij werkte in Efeze, een stad in Klein Azië, aan het begin van de christelijke jaartelling. De apostel Paulus maakte tijdens één van zijn zendingsreizen kennis met hem. Sterker nog: de stadsschrijver redde hem uit de handen van een woedende menigte. Aan het slot van Handelingen 19 staat het hele verhaal te lezen. Het is het boeiende relaas over Paulus die samen met enkele geloofsgenoten in Efeze in problemen komt. In zijn geloofsijver had de apostel zich nogal minnetjes uitgelaten over waardeloze goden ter plaatse. Er komt een grote demonstratie tegen de evangelisten op gang. Urenlang staat er een schreeuwende, dreunende en stampende massa voor het theater. Niemand lijkt de menigte kunnen kalmeren - behalve tenslotte de stadsschrijver. Hij doet dat met enkele welgekozen woorden, een mengeling van paaien en dreigen. Het werkt: de menigte ontnuchtert. En de stadsschrijver triomfeert in stilte. ‘Dit gezegd hebbende, liet hij de vergadering gaan.’

  • aangepast 11:19

Opinie

meer ‘Opinie’