Luister naar

Begin niet aan vliegveld Lelystad

Opinie
Vanwege het stikstofbeleid moeten we op de snelweg maximaal 100 km/uur gaan rijden. En dan zou de regering tegelijk groen licht geven voor een nieuw vliegveld?
dinsdag 28 januari 2020 om 03:00
Een nieuwe terminal van vliegveld Lelystad staat er al. Bij de Europese verkiezingen in mei vorig jaar was het een stembureau.
Een nieuwe terminal van vliegveld Lelystad staat er al. Bij de Europese verkiezingen in mei vorig jaar was het een stembureau. beeld anp / Jeroen Jumelet

‘Niet alles kan’. Het is de titel van een rapport waarin de commissie-Remkes aangeeft dat het tijd is om keuzes te maken. De problematiek rond de uitstoot en neerslag van stikstof kan niet meer opgelost worden met het nemen van enkele simpele maatregelen. Niet meer door allemaal een beetje minder voor je rekening te nemen. Het vergt een andere manier van denken over het gebruik van de ruimte, produceren en consumeren in Nederland en de invloed die wij als mensen hebben op onze omgeving.

Nu gaat de discussie erover of we het erg vinden dat we maximaal 100 km/uur mogen rijden op de snelweg. Dat is slechts een eerste keuze die gemaakt is om weer woningen te kunnen bouwen. Het is ook een keuze om de kwaliteit van de omgeving waarin wij leven, serieus te nemen. Het is een keuze om onze menselijke wensen en behoeften af te zetten tegenover de draagkracht van de natuur.

Daarin moet een balans gevonden worden. Voor onszelf, zodat wij een gezond leven kunnen leiden, maar zeker ook voor onze kinderen, zodat zij dat later ook nog kunnen. Het is belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen en nu de juiste keuzes te maken.

Wat willen we: een goed woon- en leefklimaat, of met het vliegtuig op vakantie?

vakantievluchten

De commissie-Remkes heeft nu haar tweede rapport gepresenteerd, over de uitstoot van stikstof door de luchtvaart. Hierin stelt de commissie dat groei van de luchtvaart alleen mogelijk is als ook de luchtvaartsector de uitstoot van stikstof vermindert. Ook is te lezen dat veel van de uitstoot van stikstof op dit moment niet aan de luchtvaart wordt toegerekend en dat er nog veel onbekend is – over de uitkomsten en gevolgen van het stikstofdebat, over toekomst en duurzaamheid van de luchtvaart en luchthavens, over de stikstofneerslag van vliegveld Lelystad.

In onze gemeenten is de discussie over Lelystad Airport heel actueel. Deze luchthaven is bedoeld om vakantievluchten over te nemen van Schiphol.

De komst van deze luchthaven is voor veel inwoners van ons land en voor onze leefomgeving niet zonder gevolgen. Lawaai en uitstoot van uitlaatgassen door vliegtuigen zijn de direct merkbare gevolgen.

De vraag is wat belangrijker is: een goed woon- en leefklimaat voor mens, dier en plant of het belang om met het vliegtuig op vakantie te kunnen.

Onze gemeentebesturen hebben in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat een dergelijke inbreuk op de leefomgeving van onze inwoners voor ons niet acceptabel is. We kunnen het ook niet uitleggen aan onze inwoners, zeker niet nu blijkt dat er nog veel onduidelijk is.

onze boeren

Wij vragen ons af waarom het kabinet door wil gaan met de opening van een vliegveld, terwijl er tegelijkertijd drastische maatregelen worden genomen – zoals de maximumsnelheid van 100 km/uur op de snelwegen – om de uitstoot van stikstof te verminderen. Daarnaast is er nog steeds grote onduidelijkheid of wij voldoende woningen kunnen bouwen, of onze boeren kunnen blijven boeren en of we voldoende werkgelegenheid in stand kunnen houden voor onze inwoners.

Laten we zorgen dat onze prioriteiten helder zijn en kiezen voor het welzijn van onze gemeenschap in een goed woon- en leefklimaat.

Wij roepen daarom de minister op de opening van Lelystad Airport te heroverwegen. <

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Met een ruilverkaveling-nieuwe stijl kan onteigening van landbouwgrond worden voorkomen

Met een goede ruilverkaveling kun je onteigening van landbouwgrond voorkomen en ook natuurbelangen dienen, zag Jaap Bos in Zuid-Limburg. Hij ziet het als middel om uit de stikstofimpasse te komen.

Afbeelding

Welke lessen moet de politiek trekken uit de winst van de BoerBurgerBeweging?

De enorme winst van de BoerBurgerBeweging (BBB) is niemand ontgaan. De partij haalde in alle provincies de meeste stemmen en heeft inmiddels voorwaarden gesteld aan het stikstofbeleid, wil ze meewerken aan uitvoering ervan.

Afbeelding

Visie CU was niet het probleem. 'Stem van kiezer wordt meer en meer bepaald door gevoelens van onvrede'

Bij verkiezingen lijkt de visie van een partij verre van doorslaggevend, en daar schuilt de echte uitdaging voor de ChristenUnie, schrijft hoogleraar Jan Hoogland. Een vaste achterban lijkt steeds minder vanzelfsprekend.

Afbeelding

Integreer en stimuleer vrijwilligerswerk via de school. 'Jongeren hebben het te druk met studie'

Om jongeren te stimuleren en ruimte te bieden tot het doen van vrijwilligerswerk, is het verstandig dat scholen dit integreren in hun lessen maatschappijleer, betoogt student Shady Morsi.

Afbeelding

Nederland is dringend toe aan een wedergeboren CDA. 'Zeg het coalitieakkoord op'

Er zijn drastische keuzes nodig om het CDA weer tot een aantrekkelijke, brede en op het christelijke geloof georiënteerde partij te maken, vindt de Aramese voorman Johny Messo.

Afbeelding

Onderzoek de relatie tussen neergang christelijke politiek en sommige van de huidige problemen eens

Elke historicus erkent het recht en het positieve resultaat van de christelijke politiek, betoogt Gerrit Schutte, zelf emeritus hoogleraar van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.