Luister naar

Begin niet aan vliegveld Lelystad

Opinie
Vanwege het stikstofbeleid moeten we op de snelweg maximaal 100 km/uur gaan rijden. En dan zou de regering tegelijk groen licht geven voor een nieuw vliegveld?
dinsdag 28 januari 2020 om 03:00
Een nieuwe terminal van vliegveld Lelystad staat er al. Bij de Europese verkiezingen in mei vorig jaar was het een stembureau.
Een nieuwe terminal van vliegveld Lelystad staat er al. Bij de Europese verkiezingen in mei vorig jaar was het een stembureau. beeld anp / Jeroen Jumelet

‘Niet alles kan’. Het is de titel van een rapport waarin de commissie-Remkes aangeeft dat het tijd is om keuzes te maken. De problematiek rond de uitstoot en neerslag van stikstof kan niet meer opgelost worden met het nemen van enkele simpele maatregelen. Niet meer door allemaal een beetje minder voor je rekening te nemen. Het vergt een andere manier van denken over het gebruik van de ruimte, produceren en consumeren in Nederland en de invloed die wij als mensen hebben op onze omgeving.

Nu gaat de discussie erover of we het erg vinden dat we maximaal 100 km/uur mogen rijden op de snelweg. Dat is slechts een eerste keuze die gemaakt is om weer woningen te kunnen bouwen. Het is ook een keuze om de kwaliteit van de omgeving waarin wij leven, serieus te nemen. Het is een keuze om onze menselijke wensen en behoeften af te zetten tegenover de draagkracht van de natuur.

Daarin moet een balans gevonden worden. Voor onszelf, zodat wij een gezond leven kunnen leiden, maar zeker ook voor onze kinderen, zodat zij dat later ook nog kunnen. Het is belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen en nu de juiste keuzes te maken.

Wat willen we: een goed woon- en leefklimaat, of met het vliegtuig op vakantie?

vakantievluchten

De commissie-Remkes heeft nu haar tweede rapport gepresenteerd, over de uitstoot van stikstof door de luchtvaart. Hierin stelt de commissie dat groei van de luchtvaart alleen mogelijk is als ook de luchtvaartsector de uitstoot van stikstof vermindert. Ook is te lezen dat veel van de uitstoot van stikstof op dit moment niet aan de luchtvaart wordt toegerekend en dat er nog veel onbekend is – over de uitkomsten en gevolgen van het stikstofdebat, over toekomst en duurzaamheid van de luchtvaart en luchthavens, over de stikstofneerslag van vliegveld Lelystad.

In onze gemeenten is de discussie over Lelystad Airport heel actueel. Deze luchthaven is bedoeld om vakantievluchten over te nemen van Schiphol.

De komst van deze luchthaven is voor veel inwoners van ons land en voor onze leefomgeving niet zonder gevolgen. Lawaai en uitstoot van uitlaatgassen door vliegtuigen zijn de direct merkbare gevolgen.

De vraag is wat belangrijker is: een goed woon- en leefklimaat voor mens, dier en plant of het belang om met het vliegtuig op vakantie te kunnen.

Onze gemeentebesturen hebben in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat een dergelijke inbreuk op de leefomgeving van onze inwoners voor ons niet acceptabel is. We kunnen het ook niet uitleggen aan onze inwoners, zeker niet nu blijkt dat er nog veel onduidelijk is.

onze boeren

Wij vragen ons af waarom het kabinet door wil gaan met de opening van een vliegveld, terwijl er tegelijkertijd drastische maatregelen worden genomen – zoals de maximumsnelheid van 100 km/uur op de snelwegen – om de uitstoot van stikstof te verminderen. Daarnaast is er nog steeds grote onduidelijkheid of wij voldoende woningen kunnen bouwen, of onze boeren kunnen blijven boeren en of we voldoende werkgelegenheid in stand kunnen houden voor onze inwoners.

Laten we zorgen dat onze prioriteiten helder zijn en kiezen voor het welzijn van onze gemeenschap in een goed woon- en leefklimaat.

Wij roepen daarom de minister op de opening van Lelystad Airport te heroverwegen. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Een hoge gasprijs mag geen reden zijn om tijdelijk de kerk te sluiten

Het sluiten van kerkgebouwen vanwege hoge energieprijzen laat volgens Lourens Geuze een trend bij kerkenraden zien: het pragmatisme voert bij allerlei besluiten meer dan eens de boventoon.

Afbeelding

Wijsheid van een rechter of een gebrek daaraan kunnen zich in één persoon manifesteren

Als je in een rechtszaak betrokken raakt, maakt het dan wat uit welke rechter je treft? Het korte antwoord is ja. En dat is misschien maar goed ook, schrijft oud-president van het Haagse gerechtshof Leendert Verheij.

Afbeelding

Liturgische momenten helpen om het besef te voeden dat we afhankelijk zijn van wat de aarde geeft

We moeten goed voor planten, dieren en het bodemleven zorgen, stelt Jan van der Stoep vandaag bij het aanvaarden van zijn ambt als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan Wageningen University & Research.

Afbeelding

Waarom Sjirk Kuijper Twitter verlaat: ‘Het gaat pijn doen. Want weggaan is als stad en land verlaten’

Voormalig ND-hoofdredacteur Sjirk Kuijper verlaat Twitter. Maar dat wordt wel een offer, schrijft hij in een essay. ‘Ik aarzel, treuzel, stel het uit, en staar over m’n schouder naar wat ik achter me moet laten.’

Afbeelding

Ja, er is een opvangcrisis. Maar erken ook dat de instroom simpelweg hoog is

In het asielbeleid is naast een opvangcrisis ook sprake van een instroomcrisis, vindt CU-burgerlid Robbert-Jan van de Werken. ‘Zonder falend opvangbeleid is het een zeer ingewikkelde opgave om voor al deze mensen tijdig plek te vinden.’

Afbeelding

De intensieve landbouw is een veel te gemakkelijke zondebok van een zeer intensieve samenleving

Alles in dit land is intensief, waarom wordt alleen de intensieve landbouw aangekeken op de afname van biodiversiteit? Melkveehouder Ben Apeldoorn legt uit waarom hij efficiënt te werk gaat.