Essay: Er is veel saai, maar de kerk in elk geval niet

Wil je iets schrijven over ‘Daarom blijf ik bij de kerk’? Mijn eerste reactie was: ‘Waarom zou ik níét bij de kerk blijven?’ Het is voor mij zo’n soort vraag als ‘Waarom blijf je bij je vrouw?’ De fundamenten van je leven staan niet ter discussie. Er is al genoeg waardoor mijn leven een chaos is. Dan is het goed dat er een paar vaste oriëntatiepunten zijn. Ik ben gedoopt. Ik ben getrouwd. Ik ben bevestigd in het ambt. Zulke fundamentele dingen moet je niet ter discussie stellen. Je hoeft ze ook niet ter discussie te stellen. Ze zijn je werkelijkheid, je identiteit. Ze zijn nadere bepalingen van: ‘Ik ben geboren’. Ik ben in de kerk geboren, tot het ambt geroepen en mijn vrouw is mij gegeven – zoals het klassiek heet: ‘dat God iedere man zijn vrouw als met zijn hand toebrengt.’

Opinie

meer ‘Opinie’