Ultrafijnstof in de kamer | Nederlands Dagblad

Ultrafijnstof in de kamer

Ab Oudman vraagt (Nederlands Dagblad 14 januari) hoe een hoog-rendement houtkachel fijnstof en ultrafijnstof afgeeft in de woonkamer. Dat gebeurt bij het openen van de kacheldeur om hout toe te voegen. De hoeveelheid (ultra)fijnstof die vrijkomt, hangt ervan af hoe voorzichtig het deurtje wordt geopend. Bij onvoorzichtig openen worden ultrafijnstofconcentraties tot 100.000 deeltjes per kubieke centimeter bereikt. Het gebeurt ook door aanzuiging van lucht van buiten voor ventilatie van de woning (en voor luchttoevoer aan de kachel, tenzij deze lucht van buiten de woning aanzuigt). Dit kan alleen voorkomen worden door in de woning bovendruk te creëren en een effectief ultrafijnstoffilter in de aanzuiging te plaatsen. Dan blijven de gezondheidseffecten voor de buren bestaan. Tenzij die ook zo’n ventilatiesysteem toepassen. De fijnstofemissies in een energiecentrale zijn per hoeveelheid geleverde energie vele malen lager dan in een houtkachel. Daar komt bij dat in een energiecentrale de fijnstof wordt uitgestoten op grotere hoogte en niet direct in de leefomgeving. <

advertentie