Help elkaar bij grensverkeer | Nederlands Dagblad

Help elkaar bij grensverkeer

De groei van de evangelische gemeente Mozaïek0318 in Veenendaal doet al enige tijd stof opwaaien, zeker sinds de gemeente zich heeft uitgebreid buiten de grenzen van 0318. Ook in deze krant is geschreven over de risico’s van zulke uitbreidingen. Zijn nieuwe leden niet vooral afkomstig uit al bestaande gemeenschappen? Hierop reageerden voorstanders van de Mozaïek-uitbreidingen dat christenen toch vooral blij moeten zijn met het enthousiasme voor het evangelie dat via Mozaïek wordt aangewakkerd. Immers, wie kan er tegen kerkgroei zijn?

  • aangepast 10:33