*

Dwalend en toch geen valse kerk?

Rond de thema’s ‘vrouw in het ambt’ en ‘homoseksualiteit’ verneem ik vreemde argumenten. Althans, als je de Bijbel serieus wilt nemen. Zo was er zaterdag 14 december in Spakenburg een bijeenkomst van een bezinningsgroep van vrijgemaakt-gereformeerden die de onderbouwing van het synodebesluit om de ambten open te stellen voor vrouwen onvoldoende vindt. Prof. dr. Henk van den Belt verkondigde daar: 'De ware kerk wordt niet vals bij dwaling rond vrouw in het ambt. Drie constateringen: 1.In deze bewering wordt een dwaling gemeld; 2. Deze dwaling wordt gedoogd (het is ‘niet vals’); 3. De dwaling betreft het onderwerp ‘vrouw in het ambt’. Als je deel twee van deze zin weglaat, ontstaat het volgende: ‘ware kerk wordt niet vals bij dwaling’. De vraag rijst nu: welke dwalingen kunnen nog meer ingevuld worden, zonder dat de kerk volgens Van den Belt ‘vals’ wordt? Het zinnetje van Van den Belt kan namelijk ook aangevuld worden met: ‘Ware kerk wordt niet vals bij dwaling rond homostellen aan het avondmaal.’ Wanneer wordt in de visie van deze professor een kerk dan wél vals? En hoeveel dwalingen zijn er nodig om wél tot valse kerk te worden? Het antwoord lijkt mij: een kerk wordt een valse kerk wanneer zij niet verkondigt en niet leeft naar wat in de Bijbel staat. Dán is het ‘niet waar’ wat zij zegt en laat zien. <

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie