*

Essay: Van verre komt de christen die gehoorzaam is

De vogel en de lelie zijn net zo gehoorzaam als engelen, al maakt God geen gebruik van ze als bodes, en is het net alsof Hij niets voor ze te doen heeft. Voor de vogel en de lelie is er geen aanleiding in eigen ogen belangrijk te worden, ze voelen zich nederig alsof ze overbodig waren.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie