Nieuwe huwelijkswet die religieuze gevangenschap wil tegengaan, botst niet met godsdienstvrijheid

Critici van het wetsontwerp dat religieuze huwelijksdwang wil tegengaan, roepen te hard dat de godsdienstvrijheid in het geding is.

Opinie

meer ‘Opinie’