De meningen: Kan iedereen wel meedoen in de samenleving?

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de Participatiewet relatief weinig mensen met een beperking aan het werk heeft geholpen. Kan iedereen meedoen in de samenleving?

Opinie

meer ‘Opinie’