Geef dominee meer ruimte

Als predikanten niet meer ruimte krijgen om er een andere baan bij te hebben, gaat het ambt van predikant formeel, financieel en geestelijk steeds meer knellen.

Opinie

meer ‘Opinie’