Hier gebeurde het: Capituleren in Rijsoord

Rijsoord is een dorpje met drieduizend inwoners ten zuiden van Ridderkerk en gelegen aan de Waal. Het dorp wordt doorsneden door de Rijksstraatweg. Op nr. 101 stond vroeger School G11, na de oorlog de Johannes Postschool genoemd. Generaties kinderen genoten er gereformeerd onderwijs. Bij het eeuwfeest van de schoolvereniging in 1986 verscheen er een gedenkboek, Door de jaren trouw, 1886-1986, waarin het wel en wee van school en dorp met gulle hand geschilderd wordt. Vlak voor de oorlog woedde er bijvoorbeeld een strijd tussen conciërge P. Liebeek en meester Faber, die vond dat Liebeek de lokalen en toiletten niet goed schoonhield. Liebeek vertrok, zijn werk werd overgenomen door de weduwe Klootwijk voor een maandwedde van 38 gulden.

Opinie

meer ‘Opinie’