Een hardleers kabinet

Om een belangwekkende kwestie op de politieke agenda te krijgen, kan een Kamerlid een van de zwaardere middelen inzetten: het recht op parlementair onderzoek en enquête.

Opinie

meer ‘Opinie’