Wetenschap leidt als vanzelf naar atheïsme

Wetenschap blijkt het best te floreren in een open, seculiere samenleving, in die zin dat wetenschap en onderwijs vrij zijn van religie. Als universiteiten hun religieuze grondslag serieus nemen, leidt dit tot conflict met de wetenschappelijke methode.

Opinie

meer ‘Opinie’