Een tijdperk zonder al te veel catechese | Nederlands Dagblad

Een tijdperk zonder al te veel catechese

De Protestantse Kerk gaat, op verzoek van de synode, leerdoelen en een onderwijsprogramma voor catechese opstellen. Dat is over de top. Het onderwijs aan een nieuwe generatie heeft andere impulsen nodig.