Franciscus kiest voor dwaze weg

Met ontroering heeft hervormd predikant Willem Maarten Dekker op televisie gekeken naar de verschijning van de nieuwe paus op het bordes van het Vaticaan. Nog bijzonderder werd het voor hem toen de Argentijn Bergoglio, een jezuïet, zijn naam bekendmaakte: Franciscus.

advertentie