Milieubeleid is soms niks doen

In het ND van 26 februari beargumenteren Dick van t Slot en Gert Harm ten Bolscher dat toepassing van zonnepanelen niet verplicht zou moeten worden. Dit zou ten koste kunnen gaan van andere maatregelen om energie te besparen. Onderzoek aan de Erasmus Universiteit bevestigt hun visie.

Opinie

meer ‘Opinie’