Niet los verkrijgbaar van Israël

De God van Israël is niet los verkrijgbaar van het land en het volk Israël, ook niet via Jezus, de Joodse messias.

Opinie