*

Ontoelaatbare beschuldigingen van Steven Paas

Steven Paas voert strijd tegen wat hij noemt ongeestelijke obsessie met Israël (ND 27 december). De obsessie die hijzelf aan de dag legt tegen allen die zich beroepen op Bijbelse beloften aangaande Israël, zou dan wel geestelijk moeten heten?