Stoppen medicijnvergoeding is schending mensenrechten | Nederlands Dagblad

Stoppen medicijnvergoeding is schending mensenrechten

Mogen enkele tientallen patiënten van onze samenleving verwachten dat zij grote bedragen opbrengt voor de behandeling van de ziekte van Pompe en Fabry? Het antwoord is kort en bondig. Ja! In internationale verdragen heeft Nederland zich daar zelfs toe verplicht.