Bescherm medisch beroepsgeheim | Nederlands Dagblad

Bescherm medisch beroepsgeheim

Twee keer was deze week sprake van schending van het medisch beroepsgeheim. De betekenis ervan lijkt, ook bij artsen, niet duidelijk. Terwijl het om ernstig strafbare feiten gaat.

advertentie