Op zoek naar naastenliefde in Irak

In Irak zijn sinds 2003 ruim 900 christenen vermoord. Wat betekent het dan je vijanden lief te hebben? Op zoek naar antwoorden in Noord-Irak.

Opinie

meer ‘Opinie’