Njokkie in plaats van knotsjie

De 'pastabijbel' is het boek al genoemd. In die terminologie gaan we niet mee, al was het alleen maar omdat dit Italiaanse kookboek ook apocriefe (lees: onbekende regionale) recepten bevat.

Opinie

meer ‘Opinie’