Geen winstoogmerk in de zorg | Nederlands Dagblad

Geen winstoogmerk in de zorg

Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil het verbod op winstoogmerk voor ziekenhuiszorg opheffen. Een nog grotere afstand tussen burger en zorg is het gevaar.

advertentie