De laatste dingen

Een laatste Katern, met een verhaal over de laatste dingen. Een onderwerp waaruit alle kleur verdwenen is. In het post-christelijke Nederland lijkt zich stilaan een nieuwe consensus te vormen over wat er precies na de dood met je gebeurt. Dit nieuwe besef van leven na de dood lijkt hoopgevend, maar heeft net zo min als het platte materialisme iets te maken met de christelijke hoop.

Opinie

meer ‘Opinie’