Hulp en (on)recht

Mensen die werden misbruikt door rooms-katholieke geestelijken kunnen terecht bij het meldpunt van Hulp & Recht, een instelling van de Rooms Katholieke Kerk. Het aantal meldingen nam explosief toe, maar de kritiek op de hulpinstelling ook. Op zoek naar de nuance in een week van beeldvorming.

Opinie

meer ‘Opinie’