Luister naar

Rabbijn Evers gebruikt halve waarheden

Nieuws
Wat rabbijn R. Evers de opstellers van het Palestijnse Kairos-document in zijn stuk in het Nederlands Dagblad van 22 december verwijt, doet hij zelf ook. Hij is eenzijdig.
Johan van den Berg
donderdag 31 december 2009 om 08:50

Tegenover het in zijn ogen eenzijdig pro-Palestijnse verhaal van het document stelt hij een overduidelijk eenzijdig pro-Israëlisch verhaal. De brief die het Centraal Joods Overlegorgaan (CJO) aan de Raad van Kerken in Nederland, de Nederlandse Bisschoppen Conferentie en de Protestantse Kerk in Nederland heeft geschreven, doet hetzelfde.

Natuurlijk mag er van Joodse zijde een reactie worden gegeven op het intern-christelijke Kairos-document.Tegelijk getuigt het echter van weinig respect om in die reactie te komen met het nauwelijks verhulde dreigement dat zelfs het enkel in ontvangst nemen van het document de joods-christelijke verhoudingen in Nederland zal schaden.

Als christelijke kerken zich met evenveel verbaal geweld zouden mengen in een interne joodse discussie, als rabbijn Evers en het CJO doen in het intern christelijke gesprek over het Kairos-document, zou die inmenging categorisch worden afgewezen.

Bliksemafleider

Rabbijn Evers haalt incidenten aan waarbij Palestijnse christenen door hun islamitische volksgenoten zijn vervolgd en vermoord en hij noemt de grafschennis op een christelijke begraafplaats in de Gazastrook. Dit hoeft en mag niet worden ontkend.

De misdaden van Palestijnse moslims kunnen echter niet dienen als verontschuldiging of bliksemafleider voor de misstappen van de staat Israël.

Wanneer Evers schrijft dat christelijke scholen onder Palestijns bestuur zich aan islamitische regels moeten houden, is dit de halve waarheid. Het is namelijk k zo dat openbare scholen door de Palestijnse Autoriteit verplicht worden christelijk godsdienstonderwijs aan te bieden aan hun christelijke scholieren.

Boycot

Dat het Kairos-document zou oproepen tot een boycot van alle Israëlische producten is opnieuw een halve waarheid. Er wordt 'enkel' opgeroepen tot een boycot van producten uit Joodse nederzettingen in Judea en Samaria en van producten en bedrijven die de Israëlische bezetting van dat gebied in stand houden of bevorderen.

Wanneer rabbijn Evers zijn historische visie op het ontstaan van de staat Israël weergeeft, moet duidelijk zijn dat ook dit een 'verhaal van één kant' is. Als het klopt dat er in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever juridisch geen sprake is van bezetting, waarom vallen de Palestijnen daar dan niet onder dezelfde rechtspraak als de Joodse kolonisten?

Kolonisten worden door de Israëlische burgerrechter berecht, terwijl Palestijnen voor de militaire rechter moeten verschijnen. Om die reden mag het Israëlische leger ook geen Joodse kolonisten oppakken die zich tegenover Palestijnen misdragen of die Palestijnse winkels plunderen, zoals in Hebron is gebeurd. Een militair die wel ingreep, is disciplinair gestraft.

Ik hoop dat de kerken in Nederland de hulpkreet van hun Palestijnse zusters en broeders met wijsheid en een open hart zullen aanhoren en oppakken.

Johan van den Berg is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland in Schoonrewoerd.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Toen Remkes sprak, hoorde je wijsheid van een goede raadgever

Toen Gerhard ter Maat deze week luisterde naar Johan Remkes, dacht hij terug aan aan de oude adviseurs van koning Salomo. Zij adviseerden zijn zoon Rehabeam om dienend te zijn.

Afbeelding

Ook de Amerikaanse president Biden kan vrede in Jemen niet herstellen. Hoe moet het verder?

Een bemiddelingspoging van de Verenigde Naties in Jemen is vastgelopen. De bevolking is er, zoals in de hele oorlog, het slachtoffer van, schrijft Johan Buwalda.

Afbeelding

We hebben morele moed nodig om de wereld te verbeteren

Laten we dichtbij huis moreel moedig zijn, schrijft tekstschrijver Theanne Boer. ‘Een managementfunctie in de zorg weigeren omdat je met je handen aan het bed wilt staan, is ook morele ambitie.’

Afbeelding

Hoed u voor machtspolitiek door een classis of synode. ‘Verander spelregels van het gereformeerd kerkrecht niet’

Er gaat een wissel om als gereformeerde kerken op regionaal of landelijk niveau ruimte krijgen kerkenraadsleden te schorsen en af te zetten. Dat bedreigt de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarschuwt Ernst Leeftink.

Afbeelding

De mens achter de beleidstaal: wat we kunnen leren van vluchtelingenromans

We worden meegetrokken in een woordenbrij van begrippen als aanmeldcentrum, opvanglocaties en statushouders. Die doen vergeten dat achter deze bureaucratische taal de verhalen van mensen schuilgaan, schrijft Rien Fraanje.

Afbeelding

In Engeland regent het rechtszaken over gender. Laten we eerst daarvan leren

Voor ingrijpende medische behandelingen is eerst sluitend wetenschappelijk bewijs van veiligheid en effect nodig en vervolgens een adequate medische diagnose, vindt huisarts Gerrit Roorda.