Principes niet inruilen voor professionele hulp

Christenen beseffen nog te weinig dat ze in een nieuwe context zijn beland. Ze blijven uitgaan van verworven posities van christelijke organisaties in een maatschappij die de principes waar zij van uitgaan, niet kent of zelfs haat. Het gevaar is dan dat die principes worden prijsgegeven ter wille van professionele hulp.

Opinie

meer ‘Opinie’