*

Islamkennis

Theedrinker Job Cohen gaf met zijn oproep om meer feitenkennis over de islam te verspreiden, een voorzet. Graag wil ik de bal inschieten met de volgende gouden tips. Op internet is een documentaire te zien met de titel 'Islam: What the West Needs to Know'.

Opinie

meer ‘Opinie’