Erken de evolutie en praat dan over schepping

De stichting 'creatie.info' wil het thema 'schepping of evolutie' ter gelegenheid van het Darwinjaar (2009) met een brochure in heel Nederland onder de aandacht brengen. Het was beter geweest als daarin eerst de evolutietheorie en de big bang werd erkend en dat vandaaruit Gods scheppingswerk ter sprake zou komen.

Opinie

meer ‘Opinie’