*

Gekrenkte directeur

Algemeen-directeur Piet den Uil van het protestants-christelijke verpleeghuis De Egmontshof in Oud-Beijerland is boos. Niet zozeer omdat van zijn tehuis het verwrongen beeld is ontstaan van een oord waar ongewassen bewoners dagenlang in pyjama op bed liggen. Wél over de onheuse bejegening, de leugenachtigheid en het gebrek aan ruiterlijkheid die hij ervoer rond de 'pyjamadag' die zijn organisatie ongewild in de schijnwerpers van de media plaatste. Als iemand zijn gevoel voor rechtvaardigheid raakt, veranderen de vriendelijke ogen van de voormalige SGP-fractiemedewerker. Dan schieten ze vuur.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie