*

Israël staat alleen tegen Iran

Niet het neerschieten van een Iraanse drone door Israël of het neerhalen van een Israëlische F-16 door Syrië is het belangrijkste nieuws in dit steeds concreter wordende conflict. Belangrijker zijn de keuze van Putin en de Amerikaanse lippendienst: Israël staat er alleen voor en dat daagt Iran uit tot nieuwe acties.

advertentie