Extreme rijkdom moet verdwijnen

Extreme rijkdom en extreme armoede zijn twee kanten van dezelfde medaille. De kloof tussen rijk en arm moet worden verkleind.

Opinie

meer ‘Opinie’