Luister naar

Hoe een gesloten religieuze gemeenschap toch veilig kan zijn voor vrouwen

Nieuws
Gesloten religieuze gemeenschappen zijn niet altijd veilig voor vrouwen. Daarvoor is een sterke positie van vrouwen nodig, in de leiding of dicht bij de leiders.
Dina-Perla Portnaar
vrijdag 8 december 2017 om 03:00
Kinderen worden naar school gebracht bij het Cheider, de orthodox-joodse school in Amsterdam.
Kinderen worden naar school gebracht bij het Cheider, de orthodox-joodse school in Amsterdam. anp / Robin van Lonkhuijsen

Binnen gesloten religieuze gemeenschappen is er in de afgelopen vijftig jaar en langer sprake geweest van zeer veel individueel en onnodig leed. Dit als gevolg van vaak terugkomende, eeuwenoude patronen van dwang. Zo ook in de joodse, soms (ultra)orthodoxe gemeenschappen, waar ik vandaan kom.

In mijn boek Exodus uit de vuurtoren (ND 28 november) vertel ik over de overlevingstocht in mijn jeugd. Ik groeide op in een geïsoleerd, koud en fundamentalistisch huis. Ik kreeg onder andere te maken met geweld, droeg alle zorg voor een lichamelijk en geestelijk zieke moeder en probeerde ondertussen vast te houden aan mijn interne kompas en de mooie zaken uit het leven.

dominospel

Door de gemeenschap – onder andere de joods-orthodoxe school het Cheider en de (geestelijke) leiders – werd er niet consequent ingegrepen. Ik heb ondervonden hoezeer het mis kan gaan wanneer er wordt weggekeken en niet adequaat wordt gehandeld.

Nadat ik getrouwd was, bouwde ik een leven buiten die gemeenschap op. Ik ben er zelf verbluft door hoe succesvol dat ging, zeker met zo’n start in het leven en alles wat er ondertussen nog steeds gebeurde, maar waar niemand enig idee van had. Zo had ik tot mijn 28e altijd pepperspray op zak, want volgens de laatste dreigingen van mijn halfbroer, net voordat ik uit huis ging, liep ik het risico op eerwraak.

Financieel was het pittig, emotioneel zat ik met de gevolgen en fysiek worstelde ik.

Hoe prachtig mijn leven ook werd door de keuzes die ik wél kon maken, uiteindelijk bleken de sporen door de keuzes die ik níét had kunnen maken, onuitwisbaar: ik had endometriose. Als tiener mocht ik van mijn moeder niet aan de pil. De biologische kinderloosheid die daaruit voortkwam, had mogelijk voorkomen kunnen worden, als ik in mijn tienerjaren het doktersadvies – de pil doorslikken – had kunnen opvolgen. Ineens werd ik, alsof ik in een dominospel zat, ingehaald door de geschiedenis.

kindermisbruik

Nu ben ik slechts één stem. In de komen andere, soortgelijke stemmen aan bod, van mensen die zich hebben losgemaakt uit een ultraorthodox joods milieu. Daarbij wordt het gevaar van een dogmatisch web duidelijk. In One Of Us spreekt een leider uit de gemeenschap met een slachtoffer van kindermisbruik. Hij verontschuldigt zich, want hij zal niets doen. Gods wil zal moeten zegevieren.

Dichter bij huis schreef rabbijn Ra­phael Evers onlangs over kindermisbruik. Het zijn theoretische constructen die vanuit de Joodse wet bedacht zijn, en voor een deel is het gewoon gezond verstand, maar waarom vinden er dan delicten plaats, niet alleen in het verre, maar ook recente verleden?

Kortom, leiders falen regelmatig en slaan de plank vaak volledig mis. Dat geldt ook voor leiders binnen christelijke en moslimgemeenschappen en bij civiele organen zoals Jeugdzorg. Voor hulpinstanties blijft het overigens vaak onmogelijk om die gesloten religieuze gemeenschappen echt binnen te dringen en hulp te bieden.

vertrouwenscommissie

Ik pleit voor een vertrouwenscommissie, bestaande uit vrouwen die vanuit de gemeenschappen zelf komen, gericht op toetsing, preventie en heling – indien nodig, door de civiele organen zoals Jeugdzorg ondersteund.

Er ligt een immense rol bij vrouwen. Zij kunnen de link leggen naar de mannelijke leiders én naar de families. Ze kunnen toetsen, adviseren, bijstaan, bemiddelen, ingrijpen en zich hard maken voor het humane belang van álle betrokkenen binnen de families.

Laat die vertrouwenscommissie wereldwijd in iedere gemeenschap officieel door de mannelijke leiders worden erkend, zodat de vrouwen écht inspraak krijgen.

Laat die vrouwelijke leiders taboes – die geen doel meer dienen en de menselijkheid in de weg zitten – ontsleutelen.

Laten ze voor radicale transparantie gaan, in plaats van ‘de vuile was’ niet buiten hangen, klokkenluiders monddood maken, wegkijken of zaken onder het tapijt schuiven. Laat hen beseffen dat kinderen van de mensheid als geheel zijn en dat we verantwoordelijk voor elkaars welbevinden zijn.

Laat hen met passende oplossingen komen, waarbij ze bedenken dat mensen in deze tijd ook voor zichzelf willen nadenken en via internet zeer veel kennis toegankelijk is.

nooit dwang

Laten het vrouwen zijn die de eigen gemeenschap en leefwijze door en door kennen en liefhebben, maar bevatten dat niemand een ander kan dwingen op het gebied van levensovertuigingen en -invulling, zelfs niet op een milde wijze.

Laten het vrouwen zijn met empathie, intelligentie, doortastendheid, respect en vooral inclusiviteit, die menselijke waardigheid altijd op de eerste plaats zetten.

Ik draag slechts een oplossing aan en wil gerust helpen met opzetten, maar laat het vervolgens los. Ik ken genoeg geschikte vrouwen. Dan kan ik me weer op andere zaken focussen. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Help natuur, milieu én landbouw op basis van een inventarisatie van alle wensen, keuzes en voorwaarden

Nederland kan lessen trekken uit de ruilverkaveling van de landbouw. Inventariseer alle keuzes, wensen en voorwaarden voor natuur, milieu en landbouw, legt Henk de Vries uit.

Afbeelding

Aalmoezen van moslims omvatten meer dan liefdadigheid en dat is zeker in de vastenmaand van belang

Een supermarktketen speelt met het motto 'goed voor elkaar' in op de ramadan. Aalmoezen geven is belangrijk voor moslims, zeker tijdens de vastenmaand, legt islamoloog Joas Wagemakers uit.

Afbeelding

Waarom vrouwen oproepen meer te gaan werken, kan de overheid zich niet beter tot de ouderen richten?

In de toekomst zullen vitale ouderen langer moeten doorwerken, stelt Peter de Waard vast. Zij zitten niet meer in de kleine kinderen en hebben geen kinderopvang nodig.

Afbeelding

Ik ben op zoek naar de gulden middenweg in een wereld van mensen met absolute waarheden

We kunnen in discussies heel stellig zijn, met onze eigen, absolute waarheid. Waarheden als stukjes van een gebroken spiegel waarin we elkaar en onszelf niet meer zien, zegt Lennart van Venrooij.

Afbeelding

Op bedrijventerreinen zijn heel eenvoudig duurzame doelen te bereiken. Begin eens met zonnepanelen

Met beperkte ingrepen is op bedrijventerreinen een energiebesparing te realiseren die even groot is als het aardgasvrij maken van alle woonwijken. Dat schrijven Cees-Jan Pen en Theo Föllings.

Afbeelding

10 regels voor het gebruik van huiveringwekkende, maar ook fascinerende kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) beleeft een doorbraak. Regulering is noodzakelijk, maar nog grotendeels onbekend terrein. Religieuze tradities kunnen hier volgens Cees-Jan Smits een unieke rol in spelen.