De tijd van wegkijken ligt hopelijk achter ons

Door schaamte en sociale druk blijft het lastig om seksueel misbruik binnen kerkelijke kring aan te pakken.

Opinie

meer ‘Opinie’