De NGK keren juist terug naar de belijdenis

Is bij de vrijgemaakten de binding met de belijdenis losser geworden? Nee hoor. Dát is niet de reden dat met de Nederlands- gereformeerden nu eenheid mogelijk is.

Opinie

meer ‘Opinie’