*

Het godsbeeld van depressieve patiënten hangt samen met de mate van suïcidaliteit

In Nederland maken gemiddeld vijf mensen per dag een einde aan hun leven door zelfdoding. Het is dus niet verwonderlijk dat ook suïcidepreventie veel aandacht krijgt. Het verdient ook een plek in de kerk.