Geloofsvragen stellen midden in een seculiere wereld: Het Grote Experiment

Een groep jonge, progressieve christenen wil het geloof opnieuw beleven midden in een totaal seculiere wereld. En daarvoor zoeken ze contact met de gevestigde kerken.

Opinie

meer ‘Opinie’