Luister naar

Meer kinderen krijgen is net zo'n uitdaging als iets doen tegen overbevolking

Nieuws
Moet de overheid het krijgen van kinderen stimuleren? Jan Hol vindt van wel (ND, 20 juli). Want: ‘Als we met z’n allen geen kinderen krijgen, verarmen we.’ Overbevolking is echter net zo goed een uitdaging als een laag kindertal.
Gerard Adelaar
zaterdag 29 juli 2017 om 03:00
Meer kinderen krijgen is net zo'n uitdaging als iets doen tegen overbevolking
Meer kinderen krijgen is net zo'n uitdaging als iets doen tegen overbevolking anp / Lex van Lieshout

Ook ik heb in het verleden betoogd dat er in elk geval meer eerlijkheid moet komen in bepaalde overheidsregelingen. Het zou voor de hand liggen bijvoorbeeld in de zorgpremie een link te leggen met het kindertal. Ouders die meer kinderen hebben, doen minder beroep op formele zorg. Verder dragen zij, omdat die kinderen belasting gaan betalen, bij aan de solidariteit tussen generaties in collectieve regelingen. Niettemin is de vraag of mijn blik ver genoeg reikte. Want je voelt al snel aan: hier deugt iets niet. Dit is een piramidespel. We kunnen onder de laag van ouderen een brede laag kinderen leggen om zo de AOW en collectief bekostigde zorgregelingen betaalbaar te houden. Maar omdat die brede laag kinderen ook weer ouder wordt, moet daaronder eveneens een brede laag kinderen komen. Enzovoorts. Dit spel eindigt … tjah, als er geen extra kinderen meer in Nederland passen? En dan? België inlijven? En als de Belgen nu eens met hetzelfde bezig zijn?

piramidespel

Een betoog voor meer kinderen is dus eigenlijk een oproep tot het spelen van een piramidespel. Maar dat niet alleen, het is feitelijk een pleidooi voor het uitbuiten van de aarde en de natuur. In het jaar 1800 woonden er nog geen miljard mensen op de wereld. Intussen zijn dat er meer dan zeven miljard, mede door voedselproductiemethoden en manieren om infecties en andere ziekten tegen te gaan. Prachtig. Maar tal van milieuproblemen hangen samen met deze explosieve bevolkingstoename. Intussen zijn veel van onze medebewoners uit het dierenrijk helemaal of bijna uitgestorven. De door Jan Hol geciteerde Bijbelse opdracht ‘vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar’ is zo bezien al ijverig vervuld. Inmiddels is uitbuiting in plaats van rentmeesterschap het devies. In het jaar 2100 zullen mogelijk elf miljard of meer mensen het aardrijk bevolken.

Nederland telde rond 1800 ruim twee miljoen inwoners en rond 1900 meer dan vijf miljoen. Nu zijn dat er meer dan zeventien miljoen, niet alleen door autochtone aanwas, maar ook door immigratie van gelukzoekers en vluchtelingen. Als zo veel verschillende mensen dicht op elkaars lip zitten, wordt de kans op conflicten groter.

meer asfalt

Gaat het kindertal omhoog, dan willen die kinderen ook weer consumeren, waardoor het aantal ziekmakende en vervuilende industrieën zal toenemen. Mensen wensen zich een grote mate van mobiliteit, een wens die vooral uitmondt in meer asfalt en meer files. Daartegenover staat de behoefte van de meeste mensen aan ruimte, lucht en de schoonheid van landschappen en de natuur. Voor velen betekent bevolkingsgroei een vrijheidsbeperking. Overbevolking komt aan onze smaak en onze indrukken van schoonheid. Nu al is het zo dat je een lage snelheid moet aanhouden om enkele minuten te fietsen zonder weer op een bebouwde kom te stuiten - niet zelden met weinig smaakvolle hoogbouw. De immense schoonheid van de sterrenhemel is door lichtvervuiling over het algemeen niet meer te bewonderen.

Een discussie over een wenselijk kindertal is dus nodig. En ja, als de daling in het Westen doorzet, worden wij platgedrukt door bevolkingen die wel fors uitdijen. Dit vraagt om een benadering op wereldwijde schaal. Hoe, dat is best ingewikkeld. Maar een enkel pleidooi voor meer kinderen en een stimulerende rol van de overheid lijkt te ongenuanceerd. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Voor een gezellige kerk kom ik mijn bed niet uit, want ik heb het thuis al reuzegezellig

Een gezellige kerk voegt zich naadloos in in onze consumptiemaatschappij. Jezus vraagt om keuzes die daar haaks op staan. Een gezellige kerk maakt het ons makkelijk. Jezus maakt het ons moeilijk, schrijft Sam Janse.

Afbeelding

Biden zet eigenlijk het 'America First-beleid' van Donald Trump voort

De VS hebben iets in beweging gezet en dat is voorlopig niet te stoppen: de wens om zelfvoorzienend te zijn. En van 'Koop Amerikaanse waar' naar 'Koop Nederlandse waar' is een kleine stap, schrijft Peter de Waard.

Afbeelding

'Over de doden niets dan goeds.' Moet dat ook tijdens een uitvaart in de kerk gelden?

Aad Kamsteeg zit soms met kromme tenen bij uitvaartdiensten. 'Ze werden veroorzaakt door de enorme tegenstelling tussen wat nu bij zijn dood werd gezegd en wat ik eerder bij zijn leven te horen had gekregen.'

Afbeelding

Mijn angst is dat een deel van Groningen een showroom van cataloguswoningen wordt

Nu in Groningen huizen vernieuwd of vervangen moeten worden, dreigen complete dorpen hun karakter te verliezen. Zet daarom architecten in die de cultuurhistorische context van het gebied kennen.

Afbeelding

Veel media maken geen onderscheid tussen terreur en terreurbestrijding als het over Israël en de Palestijnen gaat

Acties van Israël en de Palestijnen worden vaak op één hoop gegooid. Veel media maken geen onderscheid tussen terreur en het bestrijden van terreur, schrijft Freek Vergeer van het CIDI.

Afbeelding

Politici gaan vroeg of laat overstag met de afbouw van alle fossiele subsidies

CDA-Kamerlid Henri Bontenbal zegt dat het 'onzin' is dat de overheid de fossiele industrie met miljarden subsidieert (ND 31 januari). Ik zou willen dat hij gelijk had, zegt activist Rozemarijn van 't Einde.