Een nieuwe, achterhaalde wet

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) die vorige week is aangenomen, dreigt al weer snel achterhaald te zijn.

Opinie

meer ‘Opinie’