Ingezonden brief: Hans Wiegel heeft niks met Facebookvrienden...., want hij heeft geen computer

Opinie