*

Ingezonden brief: Vos is niet dé verantwoordelijke voor het teruglopend aantal patrijzen

In de krant van 9 februari suggereert jager Jan Jutten dat het aantal weidevogels als de patrijs met tachtig procent is verminderd ten opzichte van tien jaar geleden. Dit zou allemaal komen door de toename van vossen. Ten eerste is de patrijs een akkervogel en geen weidevogel. Ten tweede zijn het intensieve weidebeheer met eentonige weidegronden en verkeerd maaibeheer de echte schuldigen van het teruglopend aantal patrijzen.

advertentie