De wereld is jarig!, juichte mijn dochter op oudjaar. 'De wereld staat in brand', somberde de dominee

Opinie

meer ‘Opinie’